Rekreační středisko
  Úvodní informace

Strašidla a jiné radosti

Při silnici z Rumburka jižním směrem do Studánky, se po levé straně zdvihá vrch Frenzelsberg (474 m), jehož vrchol už leží na německém území. Na jeho západním svahu, který je dostupný z našeho území, jsou skály, o nichž pověst vypráví, že tam leží zakopaná truhla s pokladem. Lze ji však vyzvednout jen při východu slunce.

V okolí Jetřichovic se v noci zjevuje přízrak černého myslivce, někdy doprovázeného smečkou ohnivých psů. Nabízí svou pušku k výstřelu na zvěř. Jednou prý ji podal vysloužilému vojákovi, a tomu se ve chvíli výstřelu změnila srna, na niž mířil, ve světle oděnou paní s rozpuštěnými plavými vlasy.

Poblíž Šluknova se zdvihá vrch Botzenberg (543 m), nápadný svým kamenným mořem a čedičovými odloučenými bloky. Kolem jeho úpatí se táhne dlouhý val prastarého původu. Říká se, že tu drak kdysi svrhl své břímě, nesmírnou spoustu balvanů, z čehož povstal vrch.

Vypravuje se také o tzv. Kostelu sv. Michala, osamělé skále uprostřed lesa na temeni vrchu, kde má být zakopán velký poklad.

Poblíž Šluknova při českosaské hranici se zjevuje Noční lovec. O půlnoci jezdí z hory Taubenbergu ke Guttelsbergu na kozlu s ohnivou hlavou a píská na své dva psy.

Na úpatí Tautenbergu stávala po mnoho let myslivna. Bydlel v ní myslivec se psem, jenž si v čase velkého hladu dopřával bohaté stravy. O vánocích k němu přišli místní chudí prosit o almužnu, ale myslivec je vyhnal ze dvora bičem. Na Štědrý den se tu pořádal hon, jehož se zúčastnil také myslivec se svým psem. Tehdy se po něm ztratily všechny stopy a od té doby se tu za temných větrných nocí za trest zjevuje.

Na hoře Vlčici (512 m) jižně od Šluknova spočívá poklad. Kdysi se několik vesničanů pokusilo ho vykopat. Nedodrželi však příkaz mlčení a poklad se jim vyzvednout nepodařilo.

 

 
 
webmaster: Petr Šefr, ALFA reklama Příbram