Rekreační středisko
  Úvodní informace

 

Město Rumburk bylo založeno před více než 700 roky, milovníci turistiky a historických památek zde najdou řadu zajímavostí. Poprvé je město připomínáno jako Ronnberg – „město poddané pánům z Tolštejna a osazené obyvateli původně z Vlámska povolanými, kteří přinesli do Čech soukenictví“.

Památky:

Na Dobrovského náměstí najdeme kostel sv. Bartoloměje. První zmínka o něm je doložena z r. 1352. V některých materiálech je uvedeno, že původně býval dřevěný. Na místě středověkého kostela nechal Georg Mehl ze Schleinitz postavit kostel nový, dokončený v roce 1545, původně hřbitovní. Pro jeho hlavní oltář nechal kníže Anton Florian z Liechtensteinu namalovat obraz jeho patrona. V roce 1744 kostel vyhořel, ale obraz byl zachráněn. O dva roky později byl kostel znovu vystavěn.

Velmi zajímavou stavbou v Rumburku je kapucínský klášter sv. Vavřince s Loretou dokončený v roce 1771. V klášteře sídlí od roku 1994 Městská knihovna, která patří rozsahem fondu mezi největší a nejmodernější knihovny v České republice. V odděleních pro dospělé nechybí studovna s prezenčním fondem, noviny a časopisy, je tu dětské oddělení a také hudební s posluchárnou. Zvukové nosiče si mohou zájemci zapůjčit domů. K dispozici je sál s 64 místy a audiovizuální technikou. Knihovnou se dá projít do klášterní vinárny.

Stavba rumburské Lorety byla J. L. Hildebrandtem započata v r. 1704. Její nejpozoruhodnější částí je Svatá chýše s kopií zázračné černé Madony, která byla v roce 1694 posvěcena papežem Innocenzem XII. Autorem soch ve Svaté chýši je J. F. Biennert, kdo vytvořil reliéfy není známo. Výzdoba Svaté chýše byla dokončena v roce 1709. Ambity byly postaveny až v letech 1742 – 1755. Jejich nejcennější částí jsou Kaple Kalvárie a Svaté chody, které symbolizují schodiště v domě Pontia Piláta, římského místodržitele v Judsku, po kterém stoupal pro rozsudek smrti Ježíš. V areálu sídlí také Informační středisko, jehož pracovníci po této historické památce provázejí.

Základní kámen kaple sv. Jana Křtitele na Strážném vrchu byl položen kněžnou Christinou Terezií z Liechtensteinu r. 1722. Podle pověsti zde původně stávala dřevěná kaplička, údajně postavená v souvislosti s tragickou láskou dvou bratrů k dceři bohatého rumburského kupce Friedmanna. Nyní kapli užívá Pravoslavná církev.

Šmilovského ulice je památkovou vesnickou zónou – jedná se o soubor osmnácti roubených domků, které byly postaveny pro tkalce (např. čp. 893 před rokem 1805).

 

Sport a odpočinek

Plavecký bazén se šesti drahami o délce 25 m, 3 metrovým skokanským můstkem a brouzdalištěm s vodním hřibem byl v Rumburku uveden do provozu 8. května 1982. Najdete zde také saunu, pedikúru, masáže a kadeřnictví. Kromě běžného provozu pro veřejnost jsou pořádány kurzy plavání rodičů s dětmi, rehabilitace, plavání pro seniory a ve všední dny je zde možnost ranního plavání od 6.00 hodin za snížené vstupné.

Nekrytý stadion s umělou ledovou plochou byl zprovozněn v listopadu 1985. V areálu se nachází KLUB BOSTON, kde mají návštěvníci možnost občerstvení. V provozu bývá podle počasí od 5.11. do 15.3. Areál letního stadionu zahrnuje fotbalovou travnatou plochu, škvárové hřiště, atletickou dráhu včetně sektorů pro atletické disciplíny, 4 tenisové a 2 volejbalové kurty. U obou zařízení jsou k dispozici sociální zařízení, sprchy s teplou vodou a šatny.

Naproti zimnímu stadionu je po celý den volně přístupný skate - park, který byl zprovozněn v listopadu r. 1999.

Lyžařský vlek se nachází na Strážném vrchu a jeho délka je 220 m. Podle sněhových podmínek.

Informace převzaté ze stránek města Rumburk

 

 
 
webmaster: Petr Šefr, ALFA reklama Příbram