Rekreační středisko
  Úvodní informace

Lužické hory

Lužické hory působí dodnes doslova pohádkově. Více než polovinu jejich území pokrývají lesy. Až do intenzivní kolonizace ve 13. a 14. století byly neprostupným pohraničním hvozdem, až v době velkého rozmachu sklářství po 15. století byly původní lesy téměř zlikvidovány a postupně nahrazeny smrkovými, případně borovými monokulturami. Zbytky původních bučin se zachovaly pouze na odlehlých místech a vrcholcích hor.

 

Zajímavosti

Pro Lužické hory je charakteristická rozmanitá lidová architektura. Kdysi zde lidé žili převážně v roubených domech s podstávkou a malými dělenými okny, se sedlovou střechou; s hrázděním se můžeme setkat pouze v patře. Štíty domů jsou často vykládané různobarevnou břidlicí. V horách se zachovaly zříceniny několika hradů, z nichž nejznámější je Tolštejn. Ve zřícenině Kamenického hradu je vestavěná rozhledna, z hradů Milštejna, Fredevaldu a Starého Falkenburka zůstaly jen zbytky zdiva. Pozoruhodné jsou také některé skalní útvary (Bílé kameny, Pustý zámek, Zlatý vrch, Dutý kámen a Panská skála, dobře známá jako „Varhany“) nebo Ledová jeskyně u Naděje. Z vrcholů jsou nádherné daleké rozhledy, zvláště z Klíče, Luže, Hvozdu a Jedlové. Půvabné památky najdeme i v podhorských městečkách, zejména v Jablonném v Podještědí (barokní chrám sv. Vavřince od J. L. Hildebrandta a nedaleký zámek Lemberk) a v České Kamenici. Zajímavý je i hornický Jiřetín pod Jedlovou s Křížovou horou nebo Chřibská s nejstarší dosud fungující sklárnou v Evropě.

 

Turistika

O turistické zpřístupnění hor se již před více než sto lety zasloužily četné turistické spolky, jejichž členové vybudovali a upravili v horách řadu přístupových cest a vyhlídek, postavili i několik rozhleden a horských hostinců. Po roce 1945 bohužel většina horských chat postupně zanikla. Teprve v posledních letech se situace začíná zlepšovat. V podhorských městech a vesnicích přibývají upravené domky, u cest se objevují kdysi zničené kapličky a křížky. V roce 1993 byla opravena a zpřístupněna kamenná rozhledna na Jedlové, o dva roky později byl otevřen i sousední hostinec. V roce 1998 byla také obnovena vyhlídková věž ve zřícenině Kamenického hradu. Zachránit před zbouráním se podařilo unikátní železnou rozhlednu na Studenci, jejíž další osud je však stále nejistý. Lužické hory stále zůstávají územím poměrně zachovaným, s četnými možnostmi pro rekreaci, turistiku a lyžování.

 
 
webmaster: Petr Šefr, ALFA reklama Příbram